Кафедра теорії і методики фізичної культури та валеології здійснює безпосередню організацію навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів усіх факультетів та його спеціалізованих напрямів у ході навчального процесу і в позанавчальний час.