Завідувач: Слоневська Ірина Борисівна, кандидат філософських наук, доцент.