Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, доцент Павлішена Людмила Валеріївна.