Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Ілініцька Н.С.

Кафедра інструментально-виконавської підготовки є випусковою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 014.03 Середня освіта «Музичне мистецтво» та 025 «Музичне мистецтво» за ступеневою системою освіти.