Очолює кафедру кандидат психологічних наук, доцент, спеціаліст в галузі психології вищої школи ‒ Мотозюк Людмила Миколаївна.

Одним із основних завдань кафедри є формування в майбутніх учителів початкових класів, практичних психологів та магістрів творчого характеру професійної діяльності, що базується на знанні психолого-педагогічної сутності процесів і явищ, широкій ерудиції, особистому досвіді, активному пошуку новаторських підходів та запровадження інноваційних технологій, особистій ініціативі й широкій професійній комунікабельності, що сприятиме реалізації державної політики в створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки й культури, збереженні, примноженні культурної спадщини й формування людини майбутнього.