Мета діяльності кафедри української мови та літератури – постійний і систематичний науковий і навчально-методичний пошук, засвоєння світового досвіду вищої освіти, його поєднання з національною традицією, запровадження сучасних підходів до вивчення української мови і літератури; вироблення нових напрямів у теоретичній та прикладній сферах гуманітаристики; викладання філологічних курсів та спецкурсів для всіх спеціальностей академії.

Сьогодні кафедру очолює Павлішена Людмила Валеріївна, кандидат філологічних наук.